Tag: Clytemnestra

thumbnail Frederic Leighton – Clytemnestra [from Frederick Lord Leighton]
(Total: 0)
2878 x 4558 px
Artists