Category: Tsukioka Yoshitoshi

thumbnail Tsukioka Yoshitoshi – Amanoya Rihei [from Yoshitoshi’s Selection of One Hundred Warrior]
(Total: 0)
3990 x 5829 px
thumbnail Tsukioka Yoshitoshi – Komagine Hachibei [from Yoshitoshi’s Selection of One Hundred Warrior]
(Total: 0)
4006 x 5853 px
thumbnail Tsukioka Yoshitoshi – Tenkai Sōjō [from Yoshitoshi’s Selection of One Hundred Warrior]
(Total: 0)
4038 x 5853 px
thumbnail Tsukioka Yoshitoshi – Tarao Hanzaemon [from Yoshitoshi’s Selection of One Hundred Warrior]
(Total: 0)
4046 x 5845 px
thumbnail Tsukioka Yoshitoshi – Sakuma Dennai [from Yoshitoshi’s Selection of One Hundred Warrior]
(Total: 0)
4030 x 5821 px
thumbnail Tsukioka Yoshitoshi – Jingū Samanosuke Masanag [from Yoshitoshi’s Selection of One Hundred Warrior]
(Total: 0)
4022 x 5837 px
thumbnail Tsukioka Yoshitoshi – Shigeno Daisuke [from Yoshitoshi’s Selection of One Hundred Warrior]
(Total: 0)
4030 x 5829 px
thumbnail Tsukioka Yoshitoshi – Shigeno Yosaemon [from Yoshitoshi’s Selection of One Hundred Warrior]
(Total: 0)
4006 x 5821 px
thumbnail Tsukioka Yoshitoshi – Shigeno Saemonnosuke Yukimura [from Yoshitoshi’s Selection of One Hundred Warrior]
(Total: 0)
4030 x 5845 px
thumbnail Tsukioka Yoshitoshi – Gotō Matabei Mototsugu [from Yoshitoshi’s Selection of One Hundred Warrior]
(Total: 0)
4030 x 5845 px
thumbnail Tsukioka Yoshitoshi – Kimura Nagashito no Kami Shigenari [from Yoshitoshi’s Selection of One Hundred Warrior]
(Total: 0)
4046 x 5853 px
thumbnail Tsukioka Yoshitoshi – Katagiri Touichi Katsumoto [from Yoshitoshi’s Selection of One Hundred Warrior]
(Total: 0)
4030 x 5845 px
thumbnail Tsukioka Yoshitoshi – The wife of Hideyori [from Yoshitoshi’s Selection of One Hundred Warrior]
(Total: 0)
4004 x 5826 px
thumbnail Tsukioka Yoshitoshi – Susukida Hayato [from Yoshitoshi’s Selection of One Hundred Warrior]
(Total: 0)
4022 x 5821 px
thumbnail Tsukioka Yoshitoshi – Ban Danemon [from Yoshitoshi’s Selection of One Hundred Warrior]
(Total: 0)
4022 x 5813 px
thumbnail Tsukioka Yoshitoshi – Katakura Kojūrō Munesada [from Yoshitoshi’s Selection of One Hundred Warrior]
(Total: 0)
4022 x 5845 px
thumbnail Tsukioka Yoshitoshi – Date Shoushou Masamune [from Yoshitoshi’s Selection of One Hundred Warrior]
(Total: 0)
4006 x 5821 px
thumbnail Tsukioka Yoshitoshi – Matsubara Kyubee [from Yoshitoshi’s Selection of One Hundred Warrior]
(Total: 0)
3998 x 5821 px
thumbnail Tsukioka Yoshitoshi – Gamō Taizen [from Yoshitoshi’s Selection of One Hundred Warrior]
(Total: 0)
4030 x 5861 px
thumbnail Tsukioka Yoshitoshi – Obata Sukerokuro Nobuyo [from Yoshitoshi’s Selection of One Hundred Warrior]
(Total: 0)
4022 x 5845 px
Artists